top of page

ANKARA HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ DERNEĞİ

İLAN

Tüzüğümüzün 7. maddesi gereğince 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü saat 16.00'da Mustafa Kemal Mahallesi 2124. Cadde No: 19/2 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adreste 29 Mart 2024 Cuma günü saat 16.00’da çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.
Olağanüstü  Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur. 

 
04 Mart 2024
 
GÜNDEM:

1. Yoklama ve Dernek Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması
2. Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Seçimler
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış

bottom of page