top of page

IV. Üroonkoloji Günleri Multidisipliner Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız;
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Üroloji ve Medikal Onkoloji Klinikleri’nin birlikte düzenlediği 4. ÜroOnkoloji Günleri Sempozyumu’nda 
sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
ÜroOnkoloji Günleri Sempozyumu, ürolojik kanserlerde güncel bilgileri yenilemek, tedavideki yenilikleri 
tartışarak “Multidisipliner Yaklaşım”ı ön plana çıkarmak ve bu konuda iş birliğini arttırma fırsatları 
sunmaktadır. Sempozyumumuzda güncel tedavi yaklaşımlarında hızlı değişimler söz konusu “Prostat ve 
Böbrek Kanserleri”ne etraflıca yer verilecektir.
Sempozyumumuzun Bilimsel Programı’nda prostat ve böbrek kanserleri alanında önemli ve ilgi çeken konular, 
yeni gelişmeler ışığında ele alınacaktır. 
4. ÜroOnkoloji Günleri Sempozyumu’nun üroonkolojiye gönül veren tüm meslektaşlarımıza faydalı ve verimli
olması dileklerimizle, saygılarımızı sunarız.

Sempozyum Başkanları 
Prof. Dr. Halil BAŞAR 
Prof. Dr. Öztürk ATEŞ
bottom of page